Ruskeat uuhet tutustuvat maisemanhoitokohteeseen.

Kalliomäen tilaa on viljellyt Mattilan suku ainakin vuodesta 1739. Tila on laajentunut ajan saatossa paljon. Nykyinen päätalo ostettiin vuonna 1972. Sen perusrunko on rakennettu 1800- 1900- luvun vaihteessa ja vuonna 1938 taloon tehtiin iso remontti. Remontissa iso tupa jaettiin kolmeen osaan pienemmiksi huoneiksi. Talon erikoisuus oli keskellä sijaitseva valtava pönttöuuni, jossa oli kolme erillistä tulipesää, joita pystyi lämmittämään eri huoneista.

Nykyinen sementtitiilinen navetta ostettiin vuonna 1970 ja se on rakennettu vanhan hirsinavetan tilalle vuonna 1948. Navettaa laajennettiin vuonna 1963 latorakennuksella sekä kylmäilmakuivurilla. Vuonna 1989 navettaan asennettiin putkilypsykone. 2000- luvulla rakennusta on peruskorjattu vastaamaan paremmin lammastalouden tarpeita.

Mattilassa 1984 tila siirtyi Aarren ja Maaritin omistukseen Aarren vanhemmilta. Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä päätilan nimeksi otettiin Kalliomäki. Tilalla pidettiin lypsykarjaa sekä harjoitettiin perunanviljelyä torikauppaa varten. Lypsykarjasta luovuttiin vuonna 1991, jonka jälkeen tuotantosuuntina ovat olleet lammas- ja metsätalous sekä koneurakointi. Tilalla pidettiin pienimuotoista lihakarjaa vuoteen 2000 asti, mutta siitä luovuttiin lammastuotannon kasvaessa.

Kalliomäen tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos 1.1.2015 , jolloin tilan uusiksi yrittäjiksi siirtyi Mattilan nuori sukupolvi. Tuomas ja hänen vaimonsa Viivi vastaavat lammastaloudesta ja Markus koneurakoinnista sekä polttopuista.

Tilamme sijaitsee keskellä Kymenlaaksoa upeassa Hurukselan kylässä.